Cinema 4D

C4D

Cinema 4D : Basic Animation and Render Settings

Cinema 4D : Basic Animation and Render Settings ใน Tutorial นี้จะนำเสนอในส่วนของ เครื่องมือที่ใช้ในการ Animate เบื้องต้นนะคับ รวมถึงกล้องและการตั้งค่า Render Setting อย่างคร่าวๆ ด้วยคับ เพื่อให้เพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักกับ Cinema 4D สามารถเข้าใจใน Tutorial…

C4D

Cinema 4D : Basic Lighting and Materials

Cinema 4D : Basic Lighting and Materials แสง และ Material จัดเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างงาน 3D เลยนะคับ สำหรับผมความรู้ในการ จัดแสง และ สร้างMaterial สำคัญมากกว่าการปั้นโมเดลให้สวยอีกนะคับ สำหรับ Tutorial นี้ ผมจะพูดถึงเครื่องมือในการใส่แสงและสร้าง Material ใน…

C4D

Cinema 4D : Basic Modelling Tools

Cinema 4D : Basic Modelling Tools หลังจากที่เราได้รู้จักกับ Cinema 4D ไปแล้วนะคับ ใน Tutorial นี้ผมจะนำเสนอในส่วนของ เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สร้างวัตถุสามมิติใน Cinema 4D นะคับ

C4D

Cinema 4D : Basic Interface

Cinema 4D : Basic Interface ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับ Maxon Cinema 4D โปรแกรมทำภาพสามมิติ ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง โดย Tutorial นี้จะพูดถึง Interface ของ Cinema 4D อย่างคร่าวๆ เพื่อปูพื้นฐานสำหรับ Tutorial ในอนาคต