Introduction to Adobe After Effects

Introduction to Adobe After Effects

ae_cc_course01_bigในหลักสูตรนี้ เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เครื่องมือ และแนวทางการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects ตั้งแต่ พื้นฐานจนถึงขั้นสามารถผลิตผลงานง่ายๆได้เองครับ เนื้อหาในการอบรมจะครอบคลุมทั้งการทำความเข้าใจ Interface และลำดับการทำงานของโปรแกรม เข้าใจคำสั่งพื้นฐาน ได้ทดลองทำ Animation/Presentation จนถึง Render ผลงานออกมาครับ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผมแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้งาน After Effects จริงๆ หรือเพิ่งเริ่มใช้งานได้ไม่นานและอยากเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นครับ

ss_ae_1

หัวข้อของการอบรม
- แนะนำให้รู้จักกับ Adobe After Effects
- ทำความเข้าใจ Interface / Timeline / Composition
- ทดลองสร้าง Composition / Solid / Text / Shape Layer
- ทำความเข้าใจ Keyframe / Effects / Masking
- ทำความเข้าใจ Parenting / Path และทดลองใช้ Camera
- แนะนำการ ตั้งค่า Project, Shortcuts ที่สำคัญ และ การ Render ผลงาน
- ทดลองสร้างผลงาน Animation ง่ายๆ

ระยะเวลา
คอร์สนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 – 4 ชั่วโมง สำหรับระยะเวลาการอบรม จะขึ้นอยู่กับความไวของผู้เรียน ถ้าเข้าใจเร็วเป็นเร็ว ก็จะเพิ่มส่วนของการทดลองทำ Project หรือ สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆให้ตามสมควรครับ

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,000 บาท

การสำรองที่นั่ง
เพื่อนๆสามารถติดต่อขอสำรองที่นั่งได้จากผู้สอนโดยตรงเลยครับ
โทรศัพท์: 082-686-8885 (เป้)
facebook: fb/Soetheby

คอร์สนี้จำกัดผู้เข้ารับการอบรม 4 ท่านต่อหนึ่งกลุ่มครับ :)
ผู้เรียนจะต้องนำอุปกรณ์มาเองนะครับ (โปรแกรม และ Laptop)
*ถ้าใครไม่มี software สามารถใช้ Trial Version ในการเรียนได้ครับfounder_01
ผู้สอน
Soetheby
Founder/Host of chilltorial.net

เพื่อนๆสามารถติดต่อผู้สอนได้โดยตรงที่: 082-686-8885 (เป้) ครับ


< กลับไปหน้ารวมคอร์ส*คอร์สของ chilltorial จัดอบรมขึ้นโดยไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับ