Introduction to Cinema 4D

Introduction to Cinema 4D : Interface

Introduction to Cinema 4D : Interface เพื่อนๆหลายคนเขียนมาขอให้ผมทำ Tutorial สอน Cinema 4D เหมือนกับตอนที่ผมทำ After Effects ใน 30 วัน ซึ่งในตอนนี้ ผมเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้ว ที่ทาง chilltorial จะจัดทำ Tutorial ชุดนี้ให้เพื่อนๆครับ